Pembagian Rapor Hasil Belajar Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2022/2023

Pada hari Jumat, 16 Desember 2022 dilaksanakan pembagian rapot hasil belajar semester ganjil tahun pelajaran 2022/2023 kepada orang tua/wali murid siswa-siswi SMK Kemala Bahayangkari 1

Market Kreatif Indonesia